Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Birikim Kablo, müşterilerine zayıf akım kablo imalatı alanında kaliteli ürün ve hizmet sunmayı taahhüt eder. Aşağıda yazılı ilkelerini kamuoyuna duyuracak ve bu ilkeler kamuoyu görüşün

  • Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak.
  • Tedarikçilerle kurulan ilişkilerde etkinlik ve süreklilik anlayışını sağlamak.
  • Firma bünyesinde kurulu tüm prosesleri geliştirmek.
  • Sorunlara ivedi ve çözümcü yaklaşım sergilemek.
  • Yasal şartlara %100 uyum sağlayarak sürekli iyileşme bilinci içerisinde üretim yapmak.
  • Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uymak ve yasal mevzuatların güncelliğini takip etmek.
  • Çalışanlarımıza kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sürekli eğitimler vererek iş ve çevre kazalarına karşı bilinç kazandırmak.
  • Önleyici tedbirleri alarak, kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullandırarak çalışanları korumak.
  • Faaliyetimizden kaynaklanan atıkları en aza indirgemek, atıklarımızın geri dönüşüm oranını artırmak ve bertaraf edilmesini sağlamak.
  • Doğal kaynakların verimli ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.